Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Obec zpracovává osobní údaje (dále jen OÚ) ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od obce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování údajů.

Správce OÚ: Obec Jindřichov

sídlo: Jindřichov 19, 753 01  Hranice, IČ: 00301345, DS: ai6bwfw, telefon: 581625280,           e-mail: podatelna@obec-jindrichov.cz

Pověřenec pro OÚ: Tomáš Bíbrlík, e-mail: t.bibrlik@regionhranicko.cz, tel. 777 698 876,    úřední dny: Pondělí až Středa – 8:00 až 16:00

 

 

Zásady ochrany osobních údajů